Návšteva kolegov na akcii Záchranári deťom 2012, Kopytovská dolina, Lipovce 

 

Designed by Tito