I. Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa
„Ratownictwo medyczne Euroregionu Karpackiego”
Sanok, 23 – 24 listopada 2012

 

Designed by Tito